Projektről

Az akcióterület céljai

A projekt célterületei
- a Városháza komplex fejlesztési program;
- a városi piac területének komplex fejlesztési program;
- a városi közbiztonság növelése program;

Városháza komplex fejlesztése program

Célok

Indikátorok

Átfogó cél

A közszolgálat színvonalának fejlesztése

 

Specifikus célok

Városháza épületének felújítása

1db külsőleg felújított épület

1db épületgépészetileg felújított épület

1db belsőleg felújított épület

Városháza épületének funkcionális átalakítása

1db 7 állásos egyterű ügyfélfogadó létrehozása

441,01 m2-re történő épületbővítés (1 szint építése)

1db kiállító terem fejlesztése (42,45 m2)

Városháza akadálymentesítése

1 db liftlétesítése

1db fizikailag akadálymentes épület

1db infokommunikációsan akadálymentes épület

Városháza energia-racionalizálása

200 db külső nyílászáró csere

1db külsőleg hőszigetelt épület

1db fűtéstechnikailag felújított épület

Az épület környezetének funkcionális átalakítása

3.000 m2 zöldfelület megújítása

1db park kialakítása

1db az épület megközelítését szolgáló akadálymentes útvonal

 

 

 

 

Városi piac területének komplex fejlesztése program

Célok

Indikátorok

Átfogó cél

A település gazdasági fejlesztés

 

Specifikus célok

Piac területének felújítása

1db piacterület felújítás

899 m2 terület felújítás

Piac funkcionális átalakítása

1.500.000 Ft/év átlagbevétel

50 db elárusítóhely kialakítás

50 fő árus részére hely biztosítás

 

Városi közbiztonság növelése program

Célok

Indikátorok

Átfogó cél

Az akcióterületen a közbiztonság növelése

 

Specifikus célok

A Városháza közbiztonságának fejlesztése

1db térfigyelő kamera hely kialakítása

A piac közbiztonságának fejlesztése

1db térfigyelő kamera hely kialakítása

Az akcióterület közbiztonságának fejlesztése

1db térfigyelő kamera hely kialakítása

Közbiztonságra való figyelemfelkeltés

5 napos rendezvény sorozat

 

1.500 résztvevő rendezvényen

 

1db együttműködés kötése a Rendőrkapitánysággal

 

A közszolgálat színvonalának fejlesztése cél bemutatása

Az akcióterületen elhelyezkedő Városháza épületének fejlesztése a település-rehabilitáció mellett területfejlesztés is, hiszen az épületben lévő közszolgáltatást ellátó szervezetek területi hatáskörrel rendelkeznek, minimálisan a kistérség, de általában az Abaúji-térség viszonylatában. Jelenlegi helyzetben az épület zsúfolt, az ügyfélfogadási rendszere elavult, korszerűtlen valamint leromlott állapotban van, amely a szolgáltatási színvonalat is erőteljesen befolyásolja. A projekt elsődleges feladata ezen az állapoton javítani, és ezáltal meghatározni a térség közszolgáltatási színvonalát.

A település gazdasági fejlesztése cél bemutatása

Az akcióterületen elhelyezkedő piaci terület fejlesztése meghatározz a település gazdasági aktivitását, valamint a helyi -és térségi lakosok részére másodjövedelmi forrást biztosít. Jelenlegi helyzetben a piac területe elhanyagolt, az eladórészek kialakítása rossz állapotú, elhelyezkedésük átgondolatlan, amely a szolgáltatási színvonal csökkenését hordozza magában. Az árusok évről-évre vagy idényről-idényre folyamatosan kibérelik a területet, és egyre több jelentkező van, aki helyhiány miatt nem tud a piac területén árújával megjelenni. A projekt elsődlegesen feladata, hogy a piac területe ésszerű kialakítással felújításra kerüljön, és ezáltal a gazdaság kereskedői szektorát fejlessze.

Az akcióterületen a közbiztonság fejlesztése cél bemutatása

Az akcióterület a település központját valamint a fő közlekedési útját (Petőfi, Rákóczi) foglalja magába, ahol a zsúfoltság (közlekedési és lakó) miatt a közbiztonság fejlesztése elengedhetetlen feladat. Jelenlegi helyzetben a település és így a településközpont közbiztonsági mutatói a térséghez viszonyítottan rosszak, a közúti balesetek száma lassú növekvő tendenciát mutat, annak ellenére is, hogy 2006 évben a legforgalmasabb kereszteződésben villanyrendőr került elhelyezésre. A projekt feladat, hogy a két kiemelt célterületen (Városháza és a piac környezet) valamint a főközlekedési út mentén a közbiztonságot növelje, amelynek leghatékonyabb módja a térfigyelő kamerák elhelyezése.

A projekt tartalma

A projekt a Városháza komplex fejlesztése, a városi piac területének komplex fejlesztése és a városi közbiztonság növelése önálló programokból épül fel, amelyek egymással szoros összefüggésben állnak, egymásra épülnek.

Encs város közigazgatási -és kereskedelmi központjának funkcionális rehabilitációja

Városháza komplex fejlesztése

a városi piac területének komplex fejlesztése

a városi közbiztonság növelése

1. Városháza komplex fejlesztése program
A Városháza komplex fejlesztése program, amely a központi közigazgatási terület rehabilitációját célozza négy egymásra épülő, egymást erősítő tevékenységből épül fel.


Városháza komplex fejlesztése program

Városháza épületének felújítása, korszerűsítése és bővítése
tevékenység

Városháza környezetének rehabilitációja
tevékenység

Városháza kiállító termének funkcionális átalakítása, felújítása
tevékenység

Parlagfű-irtási Nap program szervezése (Soft program)
tevékenység

1.1. Városháza épületének felújítása, korszerűsítése és bővítése tevékenység
A Városháza épületének felújítása, korszerűsítése és bővítése tevékenységet négy egymással szoros összefüggésben lévő altevékenység alkotja.


Városháza épületének felújítása, korszerűsítése és bővítése tevékenység

Városháza épületének külső -és belső felújítása, átalakítása

Városháza épületének bővítése, emeletráépítéssel

Városháza épületének energiaracionálása (külső nyílászárók cseréje, homlokzat hőszigetelése, fűtés korszerűsítése)

Városháza épületének komplex akadálymentesítése (fizikai, infokommunikációs)

1.2. Városháza környezetének rehabilitációja tevékenység
A Városháza környezetének rehabilitációja tevékenységet három egymással szorosan összefüggésben lévő altevékenység alkotja.

Városháza környezetének rehabilitációja tevékenység

Városháza melletti zöldfelület funkcionális rehabilitációja

Városháza körüli zöldfelület felújítása

Városháza környezetének  akadálymentesítése

Az épület környezetének felújítása során a zöldfelület parkká történő átalakítása, valamint a terület akadálymenetesítése történik meg. A jelenlegi zöldfelület funkció nélküli, a fejlesztés során az épület főbejáratának megközelítését szolgáló utak kerülnek kialakításra, valamint az utak mellett köztéri elemek -kiülő padok, kézi hulladékgyűjtők- elhelyezése.

1.3. Városháza kiállító termének funkcionális átalakítása, felújítása tevékenység
A kiállító terem célja alapvetően a helyi művészek, valamint az Abaúji értékek olyan bemutatása, ahol ideiglenes jelleggel egyéb kapcsolódó kiállítások is megrendezésre kerülnek. A kiállításokat szervezését az Encs Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai referensének irányításával az Encs Város Önkormányzatának intézményét képező Városi Művelődési Központ és Könyvtár fogja végezni.
A fejlesztés közösségi funkciója mellett turisztikai attrakciót is jelent, hiszen az épületbe érkező ügyfeleken kívül célcsoport a térségbe lakók, valamint az ide érkező turisták is.

1.4. Parlagfű-irtási Nap program szervezése (Soft program) tevékenység
Az Encs Városi Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi szakemberének szervezésében 2010. nyarán (a parlagfű szezon előtt) a településen „Parlagfű-mentes Nap” kerül megrendezésre.
A tevékenységbe az önkormányzat bevonja az ANTSZ területi szervezetét, a házi orvosokat valamint a településen működő tüdőszűrő állomást.

 

2. Városi piac területének komplex fejlesztése program
A városi piac területének komplex fejlesztése program, amely a központi gazdasági terület rehabilitációját célozza két egymásra épülő, egymást erősítő tevékenységből épül fel.


Városi piac területének komplex fejlesztése

Városi piac felújítása és funkcionális átalakítása

Bio-élelmiszer Nap program szervezése

 

 

.2.1. Városi piac felújítása és funkcionális átalakítása
A városi piac felújítása, és funkcionális átalakítása tevékenységet három egymással szoros összefüggésben lévő altevékenység alkotja.


városi piac felújítása, és funkcionális átalakítása

Piac területének fizikai akadálymentesítése

Piac korszerűsítése

Piac szociális blokkjának megépítése

2.2. Bio-élelmiszer Nap program szervezése
Az Encs Városi Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi szakemberéne bevonásával 2011. január 20.-án az Encs Városi Művelődési Központ épületében „Bio-élelmiszer Nap”-ot szervez.

 

3. Városi közbiztonság növelése program
A városi közbiztonság növelése program, amely az akcióterületen belül kerül kiépítésre két egymásra épülő, egymást erősítő tevékenységből épül fel.


Városi közbiztonság növelése

Akcióterületen térfigyelő kamerák kiépítése

Bűn -és balesetmegelőzési programsorozat szervezése

3.1 Akcióterületen térfigyelő kamerák kiépítése
Az akcióterület három központi részén kerülnek térfigyelő kamarák kihelyezése, amelyeket a meglévő városi rendszerbe kívánjuk beintegrálni.

3.2. Bűnmegelőzési programsorozat szervezése
Az Abaúji Bűnmegelőzésért Alapítvány szervezésében 2010. szeptember 20 - 24 közötti időszakban került megrendezésre.
A programsorozat keretében hétfőtől csütörtökig előadások megtartására került sor a város oktatási intézményeiben, valamint az idősek otthonában; majd pénteken, pedig egésznapos záró rendezvény került megrendezésre.