Városháza felújítás

Városháza bemutatása

(fejlesztés előtti állapot)

A Városháza épületegyüttes 1962.-ben épült szocialista-realista stílusban, jellegzetes pillérvázas pince+földszint+kétemeletes, lapostetős, középfolyosós elrendezéssel.

Az épület szerkezete: - Az épület alapozása sávalap, függőleges teherhordó szerkezetét, 38 cm vastag kisméretű tégla középfőfal; a homlokzaton sűrű 1,15 tengelyosztású 25/38 cm keresztmetszetű kisméretű tégla pillérek alkotják. Az épület tetőszekezete egyhéjú külső vízelvezetésű lapos tető.

Az épület tulajdoni viszonya: - A Városháza épülete 1962 - 1989 között a Magyar Állam tulajdonában volt, és az MSZMP Pártbizottsága fenntartásában működött. A demokratikus rendszerváltás 1989/90. után Encs Város Önkormányzatának tulajdonában került és jelenleg is abban van.

Az épületegyüttes kialakítottsága: - az épületegyüttes jelenleg, az alábbi három önálló, de egymással összefüggő épülettömbből áll:

- Városháza épülettömbje (helyi és területi közigazgatási szerveknek biztosít elhelyezést) - a projekt ennek az épülettömb a fejlesztését célozza meg.

- Igazságszolgáltatási épülettömb

  • B-A-Z Megyei Bíróság területi szerve
  • B-A-Z Megyei Ügyészség területi szerve

- Szociális épülettömb - Gondozási Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézmény fenntartásában, működtetésében

  • Bentlakásos Idősek Otthona,
  • Szociális konyha,
  • Intézményi központ,

 

A városháza épületének mutatói


Sorszám

Megnevezés

Területe (m2)

Aránya (%)

1.

Az épület alapterülete

1945,67

100

2.

Az épületen belüli munkaterületek (irodák)

1081,73

55,60

3.

Az épületen belüli kiszolgáló helységek
Közösségi terek (folyosó, lépcsőház, vizesblokk)

486,44

25

4.

Az épületen belüli kiszolgáló helységek
Elzárt helyek (raktárak, szerverszoba)

377,50

19,40

A Városháza épületében lévő közigazgatási szervezetek
A Városháza épületében kilenc közigazgatási szerv működik, amelyek közül az Encs Városi Polgármesteri Hivatal helyi, a többi nyolc, pedig térségi feladatokat lát el.
- Encs Városi Polgármesteri Hivatal
- Encs, Polgármesteri Hivatal Okmányiroda
- Encs, Polgármesteri Hivatal Gyámhatóság
- I. fokú Kiemelt Építésügyi Hatóság
- Encsi Többcélú Kistérségi Társulás
- Területi Egészségügyi Szolgálat
- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Encsi Polgári Védelmi Kirendeltsége
- ÁNTSZ Encsi, Abaúj-Hegyközi, Szikszói Kistérségi Intézete
- APEH Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóság Encsi Kirendeltsége

 

Hivatal felújítás előtt

 

Hivatal felújítás előtt

 

Hivatal felújítás előtt

 

Hivatal felújítás előtt

 

A városháza fejlesztése

A Városháza épületének fejlesztési mutatói


Sorszám

Megnevezés

Területe (m2)

Aránya (%)

1.

A kialakult épület (meglévő+bővítmény)

2386,68

100

2.

Az épület bővítése

441,01

18,48

3.

Az épület felújítása

1945,67

81,52

Az épület külső, -és belső felújítása, valamint emeletráépítéssel történő bővítése a HAD Építész Iroda Kft -Horváth Zoltán vezető tervező- által készített engedélyezési (kiviteli) tervek alapján fog történni.

Városháza épületének külső -és belső felújítása, átalakítása
Az épület megépítése óta (1962) nem kerül felújításra, csak a szükségszerű karbantartási és javítás munkák kerültek elvégzésre.
A projekt keretén belül az épület külső -és belső felújítására, valamint külső -és belső funkcionális átalakítására kerül sor.
A külső felújítás keretében a homlokzat rekonstrukcióját, a belső felújítás során, pedig az épület meglévő belső tereinek felújítását, valamint az épületgépészet és villamosság felújítását végezzük el.
Az épület külső funkcionális átalakításának keretében a déli épületrészen egy lifttel és lépcsőházzal kombinált fogadó tér (hozzáépítéssel) kerül kialakításra (hozzáépítésre).
Az épület belső funkcionális átalakítás a keretében a meglévő helyiségek a jelenkornak megfelelően kerülnek átalakításra, valamint a földszinti részen egy un. egyterű-egyablakos ügyfélfogadási terület kerül kialakításra.

Városháza épületének bővítése, emeletráépítéssel
Az épület lapostetős kivitelezésben került megépítésre, amely jelen időszakra szerkezetileg és műszakilag elavult, így folyamatos állagromlások következtek be az elmúlt években.
A projekt keretében a lapostető felszámolásra kerül úgy, hogy az épület tetejére egy új szint és sátortető kerül megépítésre. Az új szint megépítésére a túlzsúfoltság és a folyamatosan jelentkező igények kielégítése miatt van szükség. Az épületen sátortetős tetőszerkezet kerül kialakításra, a minél nagyobb hatékonyság érdekében.

 

Városháza épületének energiaracionálása
Az épület jelen állapotában energianyelő (nagy energia fogyasztású), hiszen az 1962-es megépítés óta, semmiféle olyan típusú felújítása nem történt, amely az energiaracionálást célozta.
A projekt keretében az épület energiaracionálása érdekében a külső nyílászárók (hőszigetelt) cseréje; a fűtési rendszer átalakítása, felújítása, valamint a külső homlokzat hőszigetelése történik. A előzetes kalkulatív számolások alapján a fejlesztés után az épület működtetéséhez a jelenlegi energiafelhasználás 90%-ára lesz szükség, a növekedő épületterület figyelembe vétele mellett is.

Városháza épületének komplex akadálymentesítése
Az épület jelen állapotában nem tekinthető akadálymentesnek, amely az esélyegyenlőségi feltételeknek ezáltal nem felel meg.
A projekt során az épület komplex akadálymentesítése (fizikai és infokommunikációs) a rehabilitációs szakmérnök véleménye alapján a HAD Építész Iroda Kft -Horváth Zoltán vezető tervező- által készített engedélyezési (kiviteli) tervek szerint fog történni. Az épületbe a földszinti egyterű ügyfélfogadó kialakítása mellett lift is kerül beépítésre, a speciális ügyek elintézése érdekében.

 

 

Hivatal felújítás közben

 

Hivatal felújítás közben

 

Hivatal Látványterve